Οι δραστηριότητες της εταιρείας συνοπτικά αφορούν:

  • Την Ανάδειξη και Διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου.
  • Έργα διαμόρφωσης αρχιτεκτονικής τοπίου και ανάπλασης Πλατειών, Νησίδων, Πάρκων, Αρχαιολογικών χώρων , Κοινόχρηστων Χώρων, Περιβαλλόντων Χώρων Δημόσιων και Ιδιωτικών Κτιρίων, Οργανισμών, Υπουργείων, Αεροδρομίων, Ξενοδοχείων, Βιομηχανιών, Οικιών και Καταστημάτων.
  • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (ταρατσόκηποι).
  • Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων ( Γήπεδα ποδοσφαίρου, 5Χ5, μπάσκετ κλπ.).
  • Έργα σε δασικές εκτάσεις (Αναδασώσεις, Καθαρισμοί, Αναψυχή).
  • Εγκατάσταση , συντήρηση πρασίνου και καθαρισμός Οδικών Αξόνων και Εθνικών Οδών.
  • Μεταφυτεύσεις Μεγάλων Δέντρων, Καθαρισμοί Χώρων, Αποψιλώσεις, Κλάδευμα Υψηλών Δέντρων.
  • Την Κατασκευή Έργων Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Οδοποιίας.
  • Την Προμήθεια Υλικών, Φυτών, Λιπασμάτων και Φυτοφαρμάκων.