ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ

Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 172
Καλλιθέα
Τ.Κ. 17675

Τηλέφωνο

Τηλ. 210 9570615

Fax

2109570535

Email

gaiaperivallon@tee.gr