Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης  και καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

Τα πεδία εφαρμογής των ως άνω πιστοποιήσεων είναι:

  • Κατασκευαστικές εργασίες δημοσίου & ιδιωτικού τομέα.
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης & συντήρησης εργασιών (Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Υδραυλικών,  Πρασίνου, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Παιδικών Χαρών) & εργασιών διαχείρισης περιβάλλοντος.

Τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων QMSCERT με την έγκριση του ΕΣΥΔ.

Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ είναι μέλος:

  • του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
  • του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
  • του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΕΒΕΑ)
  • της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ)
  • του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)