Η τεχνική εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων ιδρύθηκε το 2008 ως συνέχεια των εταιρειών:

 • Της από το έτος 1992 ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ με δραστηριότητα την κατασκευή έργων πρασίνου.
 • Της από το έτος 2003 εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
 • Της από το έτος 1990 ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ με δραστηριότητα την κατασκευή έργων πρασίνου .
 • Της από το έτος 2003 εταιρείας  Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Διαχειριστές της εταιρίας είναι οι:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ

απόφοιτος της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ γραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) στην Δ΄ βαθμίδα.

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών γραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) στην Δ΄ βαθμίδα.

 

Η εταιρεία επίσης στελεχώνεται με τους:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. γραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) στην Δ΄ βαθμίδα.

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. γραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) στην Β΄ βαθμίδα.

Εργοληπτικό πτυχίο (ΜΕΕΠ) ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ

 • Έργα πρασίνου: 2η Τάξη
 • Έργα οικοδομικά: 2η Τάξη
 • Έργα ηλεκτρομηχανολογικά: 1η Τάξη
 • Έργα οδοποιίας: 1η Τάξη
 • Έργα υδραυλικών: 2η Τάξη
 • Έργα λιμενικά: 1η Τάξη
 • Έργα βιομηχανικών ενεργειακών: 1η Τάξη